Komputery nie służą wyłącznie do rozrywki, choć odgrywają w tym aspekcie ogromną rolę

Komputery nie służą wyłącznie do rozrywki, choć odgrywają w tym aspekcie ogromną rolę, możemy nie tylko grać w gry komputerowe ale również uzyskać dostęp do niej w innej co do tego postaci. Jednak już od ponad dwudziestu lat czyli momentu prawdziwej ekspansji tej technologii oraz rozwoju komputera na wielu co do tego płaszczyznach, znajdywał on coraz to nowsze wykorzystanie tam gdzie trafił ewentualnie ktoś zdecydował się stosować go w innym niż dotychczas celu. W końcu bądź co bądź niekiedy wspomina się o tym, że wiele funkcji oraz zastosowań samego komputera odkryliśmy my sami, a jednocześnie ukierunkowaliśmy jego rozwój w odpowiednią co do tego stronę. Oczywiście dotyczy to nie tylko samego urządzenia, lecz również oprogramowania, softów czy systemu operacyjnego, także innych sprzętów jak drukarka, monitor a nawet klawiatura, których posiadanie jest czymś oczywistym zwłaszcza w przypadku dysponowania komputerem stacjonarnym choć nie tylko. Trudno nie odnieść wrażenia, że komputer sam poradził sobie z potrzebą dostosowania się go do konkretnego miejsca, a raczej ze względu na swój funkcjonalny kształt pozwolił w odpowiedniej co do tego formie na usprawnienie oraz ułatwienie a nawet polepszenie jasno określonych działań. Dzięki komputerowi pokładowemu spojrzeliśmy na eksploatację pojazdów mechanicznych i spalinowych z zupełnie innej niż dotychczas perspektywy, zyskaliśmy miano urządzenia jakie zrewolucjonizowało większość branż, dziedzin oraz zmieniło nasze życie pod tym względem. Nie dziwi zatem sytuacja, że sam komputer w swojej nieograniczonej wręcz formie, nadaje się doskonale do miejsc oraz czynności w których wykonywaniu i realizacji przewyższa nie tylko inne maszyny czy urządzenia ale przede wszystkim samego człowieka. Komputeryzacja jest procesem wszechobecnym w naszym codziennym życiu, lecz już dawno wyszła po części poza ten płytki pryzmat, rozwijając się na większości płaszczyznach jej zastosowania, wykorzystania i adaptacji tam gdzie ma to jak najbardziej uzasadnione podstawy.